Welkom op deze website !

 

De website is gestart naar aanleiding van mijn boek: "De zaak Koos H.", dat recentelijk door uitgeverij U2pi is uitgegeven. Het boek is rechtstreeks te bestellen via de uitgever: http://www.jouwboek.nl/webshop/?merkid=z&zoek=De+zaak+Koos+H.  en kost slechts €17,50. Maar het boek kan ook bijvoorbeeld via Bol.com (of bij uw eigen boekhandel) besteld worden:

http://www.bol.com/nl/p/de-zaak-koos-h/9200000007788093/

Voor verdere mogelijkheden zie rubriek bestellen (o.a. zonder verzendkosten!)                                                                     

Het boek is geschreven naar aanleiding van het uitgezonden drieluik op 4. 11 en 18 april 2010 van Peter R de Vries. De welbekende misdaadverslaggever beweert, puur alleen op basis van wat Koos H. had verteld tegen de informant Nico van Empel, dat Koos H. een seksuele relatie zou hebben gehad met een Haagse rechter. Peter R. de Vries claimt de doofpot te hebben onthuld maar dat is slechts schijn om de werkelijke gang van zaken te verhullen.

De actie van Peter R. de Vries was bedoeld, eveneens als de publicatie van Zuidwal in 2003 door oud journalist Sytze van der Zee, te voorkomen dat Koos in een TBS traject zou komen en op de lange termijn zou kunnen terugkeren in de maatschappij. Koos had al zo'n 20 jaar geleden bekend, niet omdat hij het gedaan had, maar puur alleen om in aanmerking te komen voor een TBS behandeling en zo de kans te hebben om vrij te komen (In beginsel had Koos een levenslange gevangenisstraf gekregen). Zie o.a. hiervoor de uitzending van De Wereld Draait Door uitzending van 12 april 2010.

Peter R de Vries wilde de beelden met 'de biecht' van Koos H. uitzenden om de nabestaanden op de hoogte te brengen van de bekentenissen van Koos H. die daar volgens hem niets van af wisten, maar in werkelijkheid speelden er dus op de achtergrond andere belangen en zaken die geheim moesten blijven.

 

In ieder geval, publiciteit was daarom het laatste wat Koos H. kon gebruiken.... Maar wat ging er schuil achter de werkelijke relatie tussen Koos en de rechter? Wat waren deze 'hogere' belangen?

 

De zaak blijkt na onderzoek van de auteur ingewikkelder in elkaar te zitten dan op het eerste gezicht lijkt. Het blijkt dat Peter R. de Vries heel wat zaken heeft weggelaten die wel degelijk van belang zijn en een ander licht werpen op de zaak Koos H.

 

Op de eerste plaats voldoet Koos H. niet aan het profiel van een serie-en kindermoordenaar* zoals hij door Peter R. de Vries -en andere media-  wordt en werd afgeschilderd. Met andere woorden, Koos H. had geen (sexueel) motief om de moorden te plegen. Maar als Koos H. de moorden niet heeft gepleegd, wie heeft het dan wel gedaan en belangrijker: waarom?

 

Al deze vragen worden beantwoord in het boek. Bovendien wordt in het boek de politieke situatie (strijd tegen het communisme) beschreven die van essentieel belang is om de zaak van Koos H. goed te kunnen begrijpen. Terreurorganisaties zoals de RAF in Duitsland, de Rode Jeugd in Nederland hadden tot doel om de kapitalistische maatschappij omver te werpen. Maar om dit tegen te gaan werd door de autoriteiten geen middel geschuwd om in deze organisaties te infiltreren en ze hierdoor onschadelijk te maken. Het heeft er alle schijn van dat advocaten die betrokken waren bij de verdediging van een RAF lid in Nederland, en later dus bij de zaak van Koos H., andere bedoelingen hadden dan alleen het behartigen van de belangen van een RAF lid, door vertrouwelijke informatie door te spelen aan de autoriteiten. Immers waarom zou rechter Stolk voor een advocaat kiezen -die eerder een RAF lid had verdedigd- om Koos H. te verdedigen? En waarom moest de wisseling van advocaat plaatsvinden vlak nadat Koos was aangehouden als verdachte voor de moord op Edith Post?

 

Kortom: Achter de zaak van Koos H. gaat meer schuil dan menigeen zou vermoeden, de rechter blijkt connecties met de geheime dienst Gladio te hebben gehad, dat viel onder de inmiddels (in 1992) opgeheven Inlichtingendienst Buitenland (IDB). Nota bene: Peter R. de Vries had op 22 april 2007 een extra lange uitzending aan Gladio gewijd (was hij niet op de hoogte van deze connectie?). Zie voor verdere algemene informatie over Gladio: 

nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Gladio en en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

En dit is nog niet alles: Er zit nog meer in deze beerput.....de rechter wilde van Koos H. af en dat is hem uiteindelijk ook gelukt....

 

* zie de rubriek over criminal profiling: www.kooshenderechter.nl/criminal-profiling/

 

 

Gebruikte literatuur en overige bronnen voor het boek:

literatuur en overige bronnen.pdf

 

Citaten die van toepassing zijn op de zaak Koos H.

"Zij moeten een zondebok hebben. En dat is geen leugen, dat is de waarheid. Maar niemand durft er iets tegen te ondernemen. het is niet zo dat journalisten niet weten dat er in de zaak Koos H. iets niet deugt en niet klopt. ; zij weten dat heel goed, maar reeds lang geleden is de vrije pers in Nederland verleden tijd geworden. De kranten en alle media worden worden beïnvloedt door de klassenjustitie"

Een citaat van Koos H. in het boek Nederland's Maffia (1985).

"When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth."

Arthur Conan Doyle

"In Nederland is dus sprake van een overheid die zich bij het poneren van stellingen beroept op artikelen en boeken van journalisten die hun materiaal nota bene rechtstreeks of indirect van diezelfde overheid hebben gekregen. Journalisten realiseren zich niet of onvoldoende dat als de overheid hen informatie toespeelt over bepaalde personen of bedrijven, dit doelbewust gebeurt en dat het nooit het complete verhaal betreft en dus wederhoor is geboden. Dat laatste wordt nog wel eens veronachtzaamd. Daarom werd het tijd om het eenzijdige door de overheid en de volgzame journalisten geschetste beeld door middel van het publiceren van de feiten via een weblog bij te stellen."

Marcel Katee over zijn website www.marcelkaatee.nl

"The secret armies forged bonds with organized crime and neo-fascists."

Richard Cottrell

"Gradually I came to realize that people will more readily swallow lies than truth, as if the taste of lies was homey, appetizing: a habit."

    Martha Gellhorn

   
"Naarmate de dader een sterker en dus duidelijker motief had voor de moord, had deze ook méér reden, om de ware toedracht van de moord te verhullen. Hij/zij moest als het ware de verdenking in een andere richting laten wijzen. Dat is de reden, waarom er zoveel dwaalsporen zijn uitgezet."

     www.deemzet.nl/ (Deventermoordzaak)

"The true strength of rulers and empires lies not in armies or emotions, but in the belief of men that they are inflexibly open and truthful and legal. As soon as a government departs from that standard it ceases to be anything more than "the gang in possession," and its days are numbered."

H.G. Wells

   Cui prodest scelus, est fecit